ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Geçmişten Geleceğe...

Rektör Yrd. Görev Dağılımı

  Anasayfa › Rektörlük › Rektör Yrd. Görev Dağılımı  

Rektör Yardımcılarının Görev Dağılımı

Prof. Dr.

Fatih Vehbi ÇELEBİ

Rektör Yardımcısı

 

Prof. Dr.

M. Fatih UŞAN

Rektör Yardımcısı

 

Prof. Dr.

Musa Kazım ARICAN

Rektör Yardımcısı

 

*  Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

 

*  Mimarlık Fakültesi

 

* Fen Bilimleri Enstitüsü

 

*  Genel Sekreterlik ve

   Daire Başkanlıkları

 

* Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

* Uzaktan Eğitim Merkezi

 

* Merkez Laboratuvar

   Komisyonu

 

*Banka Promosyonu

  Komisyonu

 

* Sosyal Tesisler İktisadi

   İşletme Müdürlüğü

 

 

*Akademik Arşiv Danışma  

  Kurulu

 

* Üniversitemiz Akademik

   Teşvik Komisyonu

 

* Diğer Rektör   

   Yardımcılarının  

   herhangi bir  nedenle   

   Üniversitede  

   bulunmadığı durumlarda   

   ilgili birimlere vekalet   

   edilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hukuk Fakültesi

 

* Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

* İşletme Fakültesi

 

* Sosyal Bilimler  

   Enstitüsü

 

* Bilimsel Araştırma 

   Projeleri (BAP)   

  Komisyonu

 

* Projeler Ofisi

 

* Sosyal ve Beşeri 

   Bilimler Etik Kurulu

 

* Türk Musikisi Devlet  

   Konservatuarı 

 

* Mevzuat İnceleme

   Komisyonu

 

* İç Kontrol İzleme ve  

   Değerlendirme Kurulu

 

* Kamu İç Kontrol  

  Standartları Uyum Eylem  

  Planı Hazırlama Grubu

 

* İnceleme ve  

  Değerlendirme

  Komisyonu

 

* Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)

 

* Gelişim Planı Hazırlama

  Komisyonu

 

* Dış İlişkiler Birimi

  Genel Koordinatörlüğü

  ve Çeviri Ofisi 

 

* Akademik  

  Değerlendirme ve

   Kalite Geliştirme Kurulu

 

* Göç Politikaları

   Araştırma ve Uygulama

   Merkezi

 

* Ticaret ve Fikri Mülkiyet  

   Hukuku Uygulama ve  

   Araştırma Merkezi

 

* Diğer Rektör

  Yardımcılarının  

  herhangi bir nedenle  

  Üniversitede bulunmadığı

  durumlarda ilgili   

   birimlere   vekalet 

   edilmesi

 


* İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 

* İslami İlimler Fakültesi

 

* Yabancı Diller Yüksekokulu

 

* Uluslararası İlişkiler ve Stratejik

   Araştırmalar Enstitüsü

 

* Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı

 

* Fon İdari Komisyonu

 

* Stratejik Geliştirme Kurulu

 

* Küme Akademisi ve  Rekabet Araştırmaları  

   Merkezi (REKMER)

 

* Güzel Sanatlar Fakültesi

 

* Türk Dili Bölümü Başkanlığı

 

* Enformatik Bölümü Başkanlığı

 

* Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı

 

* Beden Eğitimi Bölümü Başkanlığı

 

* Üniversitemizde Yabancı Uyruklu Personel  

   Çalıştırılması ve Bir Üst Unvana 

   Yükseltilme Başvuru Değerlendirme  

    Komisyonu

 

* Öğretim Üyesi Yetiştirme (ÖYP) ve

   Takip Komisyonu

 

* Üniversite ÖYP Kurum Koordinatörlüğü

 

* Akademik Personel Atama ve

   Yükseltme Komisyonu

 

* Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri  

   İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

 

* İstek ve Şikâyet İnceleme ve Değerlendirme

   Komisyonu

 

* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

   Başkanlığı

 

* Dil Eğitim Merkezi

 

* Yayın Komisyonu Başkanlığı

 

* Eğitim Komisyonu

 

 

* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

* Diğer Rektör  

  Yardımcılarının  

  herhangi bir nedenle  

  Üniversitede bulunmadığı

  durumlarda ilgili birimlere  

  vekalet edilmesi