ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Geçmişten Geleceğe...

Lisans Programları

  Anasayfa › Akademik › Lisans Programları  

Lisans Programları

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
......... Bilgi ve Belge Yönetimi
  Felsefe
  > Psikoloji II. Öğretim (Türkçe) 
  Psikoloji I. Öğretim  (İngilizce)
  Sosyoloji
  Tarih(II.Ö)
  Tarih(%30 İngilizce)
  Türk Dili ve Edebiyatı
  Türk Dili ve Edebiyatı(İ.Ö)
> Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)
  Makina Mühendisliği (İngilizce)
  Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
  İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
  Elektrik / Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
  İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
> Tıp Fakültesi
  > Tıp Türkçe
  Tıp İngilizce
> Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Hemşirelik
  Sosyal Hizmet
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  > Spor Bilimleri
Hukuk Fakültesi
  > Hukuk (%30 İngilizce)
İslami İlimler Fakültesi
  İslami İlimler (%30 Arapça)
İşletme Fakültesi
  Bankacılık ve Finans (İngilizce)
  > Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)
  > İşletme (İngilizce)
  > Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
  İktisat (İngilizce)
  Maliye (İngilizce)
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
  Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Mimarlık Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
  Diş Hekimliği
> Güzel Sanatlar Fakültesi 
> Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  
> Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı  
  > Türk Din Musikisi