ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Geçmişten Geleceğe...

Akademik Çağrılar

  Anasayfa › Akademik › Akademik Çağrılar  

AKADEMİK ÇALIŞMA ORTAKLIK ÇAĞRISI

AKADEMİK ÇALIŞMA ORTAKLIK ÇAĞRISI

Sayın Araştırmacı;

   Üç yılı aşkın yoğun bir çalışma neticesinde, yeni bir test icat etmiş bulunuyoruz. Söz konusu teste ilişkin makalemiz, saygın bir uluslar arası  dergide yayınlandı (Erel O, Neselioglu S., A Novel and Automated Assay for Thiol/Disulphide Homeostasis, Clinical  Biochemistry  (2014),  doi: 10.1016/j.clinbiochem.2014.09.026). 

   Söz konusu yöntemin/testin gerek klinik alanlarda, gerekse biyobilimlerde  yeni bilgi üretme ve özgün konseptler oluşturma potansiyeli taşıdığına ilişkin güçlü bir kanaat taşımaktayız. Halen bu alandaki 'Dünyada İlk ve Tek' test olduğu için, bu yöntemle yapılacak proje, tez, çalışma ve yayınlar da, kolayca öngörülebileceği üzere, özgünlük ve yenilik niteliklerine sahip olacaktır.

   Bu çerçevede; YBÜ Tıp Fakültesi ve Atatürk Eğ. Ar. Hastanesi liderliğinde bir "Akademik Çalışma Ortaklık Çağrısı" yapıyor; bu testle çalışma ve atıf alma potansiyeli yüksek özgün yayınlar üretme imkânını, ülkemizdeki tüm araştırmacılarla paylaşmak istiyoruz. Bu sayede, ülkemizde üretilecek çalışma ve yayınların, uluslar arası araştırmacılarca yapılacak çalışmalara da rehberlik edeceğine; araştırmacılarımıza, bu alanda oluşacak rekabette önde ve öncü olma avantajı sağlayacağına inanıyoruz

Selam ve Saygılarımızla.

Prof. Dr. Özcan EREL

 

1- Makaleye ulaşılabilecek link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+Novel+and+Automated+Assay+for+Thiol%2FDisulphide+Homeostasis.

 

TİYOL/DİSÜLFİD ANALİZLERİNİN BİLİMSEL ÇALIŞMA PROTOKOLÜ
 

Çalışmanın yapılacağı hasta grubu:

Çalışmada planlanan numune sayısı (Toplanacak numune sayısının planlanandan % 10 fazla olması önerilmektedir) :

Çalışmanın yapılacağı yer:

 

Taraflar:                

       Klinik çalışma grubunda yer alan araştırmacılar:       imza

      1.                                                                                     …….

      2.                                                                                     …….

      3.

      4.

       Analitik çalışma grubunda yer alan araştırmacılar:                imza

       Prof. Dr. Özcan EREL                                                                         …….

       Uz. Dr. Salim NEŞELİOĞLU                                                              …….. 

                                                       

Koşullar: 

1- Etik kurul raporu kurumumuzdan veya kendi kurumunuzdan sağlanacaktır. Etik kurul başvurularında çalışmaya katılan tüm araştırmacılar yer alacaktır.

2- Çalışma neticesinde ortaya çıkan poster, yayın, patent vb. tüm ürünlerde çalışmaya katılan tüm araştırmacıların isimleri yer alacaktır.

3-Testin analiz masrafları tarafımızdan karşılanacaktır.

4-Analiz amacıyla tarafımıza teslim edilen numunelerin sonuçları 1 hafta içerisinde, SPSS veya Excel verisi şeklinde, çalışmacılara ulaştırılacaktır.

5- Kurumumuz dışından çalışmaya katılacak araştırmacılar, numunelerini, kuru buz içeren strafor (köpük) kutular içerisinde dondurulmuş olarak, kargo ile göndermelidirler.

6- Çalışmayı yazan araştırmacı, yayında ilk isim olacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
 

Prof. Dr. Özcan EREL 

Tel: 0 312 291 2525 / 4502,              E-mail : erelozcan@gmail.com

 

Uz.Dr. Salim NEŞELİOĞLU

 

Tel: 0 312 291 2525 / 4514,              E-mail : salim.neselioglu@gmail.com

 

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

Uzman odası                                                                           Asistan odası

Tel: 0 312 291 2525 / 4519-20                                              Tel: 0 312 291 2525 / 4514

 

Adres:

Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi