ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Geçmişten Geleceğe...

Bilgi Edinme

  Anasayfa › Bilgi Edinme  

Bilgi Edinme


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurular için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Basın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.


4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No:1)

Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması


Bilgi Edinme Başvurusu Formları

     

NOT:  Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik posta ile yapılacak başvurular ise yukarıdaki formlar eksiksiz doldurularak ilgili e-posta adresine yapılabilecektir. E-posta adresimizbilgiedinme@ybu.edu.tr


Posta ile yapılacak başvurular için adres:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi Edinme Birimi Esenboğa Külliyesi C Blok 103/104 Nolu Odalar Esenboğa/ANKARA


Faks ile yapılacak başvurular için; ( 0 312 ) 324 15 05