ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Geçmişten Geleceğe...

Senato

  Anasayfa › İdari › Senato  

Senato

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

SENATOSU

 

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI

Rektör

 

Prof. Dr. Sait OKUMUŞ

Rektör Yardımcısı

 

Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU

Rektör Yardımcısı

 

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI

İletişim Fakültesi Dekan Vekili

 

Prof. Dr. Arif ANKARALI

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fak. Dekan Vekili

 

Doç. Dr. İhsan TOKTAŞ

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fak. Temsilcisi

 

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili

 

Doç. Dr. Fatma Elif KILINÇ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

 

Prof. Dr. Baki YILMAZ

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili

 

Prof. Dr. Sait OKUMUŞ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Dekan Vekili

 

Doç. Dr. Muhammet Enes KALA

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Temsilcisi

 

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN

Hukuk Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK

Hukuk Fakültesi Temsilcisi

 

Prof. Dr. Fatih Vehbi ÇELEBİ

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Dekanı

 

Prof. Dr. İlyas ÇANKAYA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. Temsilcisi

 

Prof. Dr. Reyhan ERSOY

Tıp Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Selami AKKUŞ

Tıp Fakültesi Temsilcisi

 

Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Hakkı ODABAŞ

Siyasal Bilgiler Fakültesi Temsilcisi

 

Prof. Dr. Metin ORHAN

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

 

Dr. Öğr. Ü. Özer ALKAN

Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi

 

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

İslami İlimler Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Ömer YILMAZ

İslami İlimler Fakültesi Temsilcisi

 

Prof. Dr. Rafet AKTAŞ

İşletme Fakültesi Dekan Vekili

 

Prof. Dr. Cevahir UZKURT

İşletme Fakültesi Temsilcisi

 

Prof. Dr. Veli ÇELİK

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Dekanı

 

Dr. Öğr. Üyesi  İsmail Çağrı ÖZCAN

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Temsilcisi

 

Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU

Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fak. Dek. V.

 

Doç. Dr. Ahmet SARITAŞ

Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fak. Temsilcisi

 

Prof. Dr. Ergün ERASLAN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili

 

Prof. Dr. Seyfullah Oktay ARSLAN

Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili 

 

Prof. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU

Halk Sağlığı Enstitüsü Müdür Vekili

 

Doç. Dr. Seyfullah YILDIRIM

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili

 

Doç. Dr. İbrahim DEMİR

Uluslararası İlişkiler ve Str. Arş. Ens. Mdr. Vekili  

 

Doç. Dr. Recep YİĞİT

Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AYHAN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü 

 

Doç. Dr. Ahmet SARITAŞ

Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO Müd. V

 

Dr. Öğr. Ü. Serbülend ARPA  

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü 

 

Öğretim Görevlisi Mümin ŞEN

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Vekili

 

RAPORTÖR

Doç. Dr. Akın ÜNAL

Genel Sekreter Vekili