ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Geçmişten Geleceğe...

DUYURULAR

  Anasayfa › DUYURULAR  

AYBÜ’de ‘Geçmişten Günümüze İslam Şehirciliğinin Tezahürleri III’ Öğrenci Sempozyumu Gerçekleştirilecek

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenecek olan Geçmişten Günümüze İslam Şehirciliğinin Tezahürleri adını taşıyan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan bu sempozyum, İslam şehirlerini çok yönlü olarak ele almak, tartışmak ve izah etmek, özgün bakış açılarını paylaşmak ve bu alana katkı sunmak amacındadır. Bu bağlamda hazırlanacak olan tebliğlerin sempozyuma katkısı önemsenmektedir.

Diğer taraftan sempozyumun amacı, lisans ve lisans üstü öğrencilerinin bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile inceleyerek yorum yapma, analiz etmeye yönelik gerekli becerileri kazandırmaktır.

Tebliğlerin genel konulardan ziyade daha özel ve dar çerçevede ele alınması önemsenmektedir. Sunulan tebliğler, sempozyum sonrasında yayınlanacaktır.

Bu bağlamda bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi; 15 Kasım 2020, kabul edilen bildirilerin duyurusu; 25 Kasım 2020, tebliğ teslim tarihi; 15 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir.

Başvuru ve iletişim için islamsehirciliginintezahurleri@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 Geçmişten Günümüze İslam Şehirciliğinin Tezahürleri III 1Geçmişten Günümüze İslam Şehirciliğinin Tezahürleri III 2Geçmişten Günümüze İslam Şehirciliğinin Tezahürleri III 3Geçmişten Günümüze İslam Şehirciliğinin Tezahürleri III 4Geçmişten Günümüze İslam Şehirciliğinin Tezahürleri III 5Geçmişten Günümüze İslam Şehirciliğinin Tezahürleri III 6