ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Geçmişten Geleceğe...

DUYURULAR

  Anasayfa › DUYURULAR  

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği SINAVI KESİN SONUÇLARI

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri gereğince Şef, Memur , Kütüphaneci ve Mühendis Kadrolarına Başvuran ve Anadolu Üniversitesince 23 Mart 2019 tarihinde  yapılan Görevde Yükselme Sınavında Başarılı Olan Adayların  14 Şubat 2020 Tarihinde Yapılan Sözlü Sınav Kesin Sonuçları için Tıklayınız.

 

Başarılı olan adayların Ek-1’de yer alan Atamaya Esas Görev Yeri Tercih Formu’nu Ek-2 (Görevde Yükselme) ve Ek-3 (Unvan Değişikliği) 'te belirtilen unvanları dikkate alarak tecihlerini yaparak  03 Nisan 2020 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına kapalı zarf ile elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 

Ayrıca tercihlerine göre atanan personel hali hazırda görev yaptıkları yerlerde çalışmaya devam edeceklerdir.

Formun ilgili Birime ulaşmasından adayın kendisi sorumludur.

İlanen duyurulur.

 


Ek-1

 


E
k-2

 


Ek-3