ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Geçmişten Geleceğe...

DUYURULAR

  Anasayfa › DUYURULAR  

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları Hakkında

Bilindiği üzere üniversitemiz Akademik Teşvik Ödeneği başvurularında bu yıl itibarıyla ATÖSİS kullanmaya başlamıştır. Bazı hocalarımızın diplomalarının YÖKSİS’e geç yüklenmesinden dolayı mağduriyetler olduğu görülmüştür. Aynı zamanda 24.12.2019 tarih ve 36 nolu Senato Kararı mucibince ATÖ Yönetmeliği 3. Md. k ve l bentlerinde değişiklik yapılmıştır. Bu sebeple, başvuru aşamasında sorun yaşayan ve mezkur maddelere göre değişiklik yapmak isteyenler için ATÖSİS bir defaya mahsus olmak kaydı ile 07.02.2020 tarihinde 06:00-18:00 saat aralığında başvuruları tamamlamaya açık hale getirilecektir. Araştırmacılarımızın gerekli bilgileri sisteme girme ve başvurularını tamamlama hususunda hassas davranmasını rica ederiz.