Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

AYBUZEM Birim Temsilcileri

AYBUZEM Birim Temsilcileri

AYBÜ BİRİMİ

GÖREVİ

TEMSİLCİ ÖĞRETİM ELEMANI

e-POSTA

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Fulya BASMACI

fbasmaci@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Doç. Dr. Emine Şebnem KURŞUN ÇAKMAK

eskursun.cakmak@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Doç. Dr. Mahmut Sertaç ÖZDOĞAN

msozdogan@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Onur ODABAŞI

onurodabasi@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Berrin ÇELİK

berrincelik@aybu.edu.tr

MİMARLIK ve GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Birim Sorumlusu

Doç. Dr. İhsan TOKTAŞ

ihsantoktas@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda EMEKCİ

semekci@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Arş. Gör. Ramazan GÜLER

ramazanguler@aybu.edu.tr

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK.

Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Mustafa KAYA

mkaya@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Ar. Gör. Mehmet Ziya POLAT

mehmetziyapolat@aybu.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ

Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Samet TATAR

statar@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP DÖNMEZ

zdonmez@aybu.edu.tr

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Burcu TÜRKMEN

burcuturkmen@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Doç Dr. HASAN IŞIK

(Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı)

hisik@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Arş. Gör. NECMETTİN AYAN

(Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Sosyoloji, Felsefe)

necmettinayan@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Arş. Gör. MÜGE AKBULUT

(Bilgi ve Belge Yönetimi, Mütercim ve Tercümanlık)

mugeakbulut@aybu.edu.tr

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KANCA

fkanca@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Doç. Dr. Cafer ACAR

caferacar@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Arş. Gör. MUSA EŞİT

musaesit@aybu.edu.tr

İŞLETME FAKÜLTESİ

Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Haroon MUZAFFER

hmuzaffar@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Murat ULUBAY

mulubay@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Doç Dr. Tunç Durmuş MEDENİ

tdmedeni@aybu.edu.tr

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. FAK.

Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir TAŞDELEN

abdulkadirtasdelen@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi EMİN ŞENGÜN

esengun@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN KORAY GÜLTEKİN

gkgultekin@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Arş. Gör. Hasan Burak YÜCEL

hasanburakyucel@aybu.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Dilek ALTUN

daltun@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Esra KILIÇ CEYHAN

eceyhan@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Arş.Gör. Emine KÜBRA AY

ekay@aybu.edu.tr

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Birim Sorumlusu

Doç.Dr. Fatih Cemil ÖZBUĞDAY

cozbugday@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Selcen ÖZKAN

selcenozkan@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Arş. Gör. Kardelen KILINÇOĞLU

kkilincoglu@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Arş. Gör. Süleyman Buğrahan BAYRAM

sbbayram@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Asuman ÇUKUR

acukur@aybu.edu.tr

ŞEREFLİKOÇHİSAR UYG. BİL. FAK.

Birim Sorumlusu

Doç Dr. Ahmet YÜCEL

ahmetyucel@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Arş. Gör. ALİ YILDIRIM

aliyildirim@aybu.edu.tr

TIP FAKÜLTESİ

Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜKŞAHİN

orhankucuksahin@aybu.edu.tr

Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Melih Gaffar GÖZÜKARA

mggozukara@aybu.edu.tr

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Ersan TOLUKAN

etolukan@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Ar. Gör. Muhammet Cihat ÇİFTÇİ

mcciftci@aybu.edu.tr

TÜRK MUSİKİSİ VE DEVLET KONSERVATUVARI

Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Volkan KOPAR

svkopar@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Doç Dr. Mehmet TIRAŞÇI

mtirasci@aybu.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Birim Sorumlusu

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DELEN

mehmetdelen@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Memur İrem MERMER

iremmermer@aybu.edu.tr

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Cem YILMAZ

mahmutcemyilmaz@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Arş. Gör. Ömer MİNTEMUR

omermintemur@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Arş. Gör. Ahmed Emin KILIÇ

aekilic@aybu.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Birim Sorumlusu

Doç Dr. Ferhat GÖKÇE

ferhatgokce@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Bil. İşl. Şuayp ÜNAL

suayp.unal@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Söz. Per. Güldeniz KIYAKLI

guldenizkiyali@aybu.edu.tr

HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Nilüfer VURAL

nilufervural@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Doç. Dr. Murat KOÇ

muratkoc@aybu.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER MYO

Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Dr. Melda ASLAN

maslan@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Hacı KAYA

hacikaya@aybu.edu.tr

TEKNİK BİLİMLER MYO

Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ŞAHİN

hsahin@aybu. edu.tr

Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Tarık İsmet ALKAN

tiaybu@gmail.com

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Dr. Oğuz YÜCE

oguzyuce@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Burcu ÇALIK BAĞRIYANIK

bcalik.bagriyanik@aybu.edu.tr

ŞEREFLİKOÇHİSAR B.C. MYO

Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Serap Pelin TÜRKOĞLU

spturkoglu@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Yakup Bahadır YÜCEL

yakupbahadiryucel@aybu.edu.tr

YABANCI DİLLER

Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Abdulkadir GÜLLÜ

agullu@aybu.edu.tr

DİLMER

Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Bünyamin OĞUZ

boguz@aybu.edu.tr

Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Ahmet Gürkan KARATAŞ

agkaratas@aybu.edu.tr

Uluslarası İlişk. ve Str. Ar. Ens. (ULİSA)

Birim Temsilcisi

Arş. Gör. Muhammed ORUÇ

moruc@aybu.edu.tr