Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin misyonu, başta üniversitemiz öğrencilerinin geleneksel öğrenme yöntemlerinin sınırlılıklarını genişleterek, zengin ders içeriklerine öğretim elemanı–öğrenci etkileşimini mümkün olduğu en üst düzeyde sağlayarak, zaman ve mekândan bağımsız olarak erişimlerini sağlayan bir merkez olmaktır. Bunun yanı sıra toplumumuzun farklı yaş guruplarının, STK’ların, kurum ve kuruluşların gelişimlerini sağlamak amacıyla iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı eğitim ve öğretimin etkinliğini artıran, hayat boyu öğrenme/eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinmiş, öğrenim fırsatlarına ve çeşitli öğrenim deneyimlerine ulaşımı kolaylaştıran, yenilikçi, sürdürülebilir, ulusal düzeyde rekabet edebilir, uluslararası iş birliğine açık, merkez olmaktır.

Vizyonumuz

Merkezimiz; etkili ve en fazla verimi sağlayacak uzaktan eğitim yöntem ve teknolojilerinin kullanımı ile birlikte öğrenci–öğretim elemanı etkileşimini en yüksek seviyede tutarak hem öğrenci hem de öğretim elemanlarımızın memnuniyetini temel ilke edinmiştir. Ayrıca merkezimiz üniversitemizin sahip olduğu güçlü, seçkin ve dinamik yapıdaki akademik kadrosunun yüksek bilgi ve deneyimlerini sınırsız ve mekânız yaşam boyu öğrenme modeli ile toplum, STK ve kurum/kuruluşlarla buluşturmayı hedeflemiştir.