Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

"100. Yılında Cumhuriyet'in İlanı " Paneli

single

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü tarafından "100. Yılında Cumhuriyet'in İlanı" isimli panel düzenlendi. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa ORÇAN’ın da katıldığı panelde, iki savaş arası dönemde Türkiye'de ve Avrupa'da Cumhuriyet, Erken Cumhuriyet Dönemi; Eğitim, Sağlık ve Ekonomi Politikaları ve Atatürk döneminde Milli Bayram kutlamaları konuşuldu. Panele Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan OLGUN moderatör olarak başkanlık yaparken Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Hale ŞIVGIN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar BAYTAL konuşmacı olarak katıldı. Program, Doç. Dr. Sıddık ÇALIK hocamızın koleksiyonu olan "Cumhuriyet'in İlanı: Belge, Afiş, Fotoğraf ve Gazete Sergisi"nin gezilmesi ile sona erdi.