Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Üniversitemiz Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyeleri Deprem Bölgesinde Sahada Çalıştı

single

"Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hemşirelik Bölümü Araştırmacılarından Depremzedelerin Kronik Hastalıkları için Proje"

AYBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bilgehan liderliğindeki bir araştırma ekibi, "Depremzede Bireylerde Kronik Hastalıkların Epidemiyolojisi, Semptomların Tespiti, Sağlık Gereksinimleri ve Baş Etme Stratejilerinin Belirlenmesi" başlıklı bir proje yürütmüştür. Proje, Arş. Gör. Ayşegül Akca ve Arş. Gör. Perver Karşıgil'in de katkılarıyla TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı kapsamında kabul edildi.

Saha çalışması, 11 gün boyunca Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye şehirlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar, yetişkinlerin tansiyon, kan şekeri ve göbek çevresi ölçümlerini yapmış ve kronik hastalıklarla ilgili mevcut durumları değerlendirilerek hastalık semptomları araştırmıştır.

Bu proje, ülkemizdeki depremzedelerin sağlık sorunlarını ele alarak toplum sağlığına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırmacılar, bölgedeki depremzedelerin sağlık durumlarını anlamak ve desteklemek için bir dizi etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bu günlerde, toplum sağlığına katkıları nedeniyle araştırmacı ekibe teşekkür ediyoruz.