Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Geliştirme Ajansı  Ortak Projesi İçin Ziyaretler Gerçekleştirildi

single

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği bölümleri Öğretim Üyesi Dr. Nimet YILDIRIM TİRGİL, Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Geliştirme Ajansı  (National Science and Technology Development Agency-NSTDA) tarafından desteklenen "Virüs Tespiti İçin Optik Tabanlı Sensör: Gelecekteki Optik Algılama Uygulamaları İçin Platform Geliştirilmesi" projesi kapsamında NSTDA kuruluşundaki enstitülere ziyaretler gerçekleştirdi.

Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Geliştirme Ajansı  (National Science and Technology Development Agency-NSTDA) ve AYBÜ ortaklığında yürütülen proje için gerçekleştirilen ziyaretlerde yapılacak seminerler, proje gelişmeleri ve yeni ortaklıklar değerlendirildi. Dr. Nimet Yıldırım Tirgil’e  Tayland Ulusal Elektronik ve Bilgisayar Teknolojisi Merkezi (NECTEC), Tayland Mikroelektronik Merkezi  (TMEC) ve Tayland Organik ve Baskı Elektronik İnovasyon Merkezi (TOPIC) çalışanları eşlik ettiler.