Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Sultan Yıldırım Bayezid-Emir Timur Uluslararası Sempozyumu (Semerkant-Bursa-Ankara ) Sonuç Bildirgesi

single

Ankara Yıldırım Beyazıt, Semerkant Devlet ve Bursa Uludağ üniversitelerinin ortak düzenlediği Sultan Yıldırım Bayezid – Emir Timur Uluslararası Sempozyumu 17-26 Ekim 2022 tarihleri arasında Özbekistan ve Türkiye'de, üç şehirde, Semerkant, Bursa ve Ankara'da Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Prof. Dr. Juliboy Eltazarov'un değerlendirmeleri ve Prof. Dr. Hüseyin Çınar tarafından sunulan sonuç bildirgesi ile başarıyla tamamlanmıştır. Sempozyuma Türkiye, Amerika, Almanya ve Özbekistan'dan akademisyenler katılmış olup, her iki ülke arasında kültürel ve akademik işbirliğinin yapılmasında önemli bir rol oynamıştır. Sempozyum, tarihi hâdiseleri tekrardan yorumlayarak yeni bir ufuk kazandırmayı ve halklar arasında bir köprü oluşturmayı hedeflemiştir. Ankara Savaşı’nın bu sempozyumda yeniden ele alınması, yüzey araştırması çalışmalarına destek sağlamıştır. İki ülke akademisyenlerinin iki ülkedeki tarihi yerleri tanınmasına büyük imkân sağlamıştır. Kardeş ülke Özbekistan ile diplomatik ilişkilerin daha da geliştirilmesinde ve her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının kurmuş olduğu diplomatik münasebetlerin sağlamlaştırılmasında önemli bir payı olmuştur.
Öneri olarak;
1.    İki kardeş ülke arasında gelişen işbirliğinin devamı ve bilim adamlarının kitap ve makalelerinin her iki dilde de yayınlanması için ilgili devlet kurumlarının karşılıklı işbirliği sağlanmalıdır.
2.    2 veya 3 yıllık periyotlarla ortak sempozyumlar düzenlenerek bilim adamlarının bir araya gelmesi ve çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmaları sağlanmalıdır.
3.    İlgili bölümler arasında öğrenci değişimleri hayata geçirilmeli ve üniversiteler arası yapılan protokoller somut olarak işletilmelidir.
4.    Özbekistan’da bulunan yazma eserlere dijital ortamda Türk akademisyenlerin ulaşabilmesi ve indirimli olarak bu yazmaları elde edebilmesi için ilgili kurumlar acilen devreye konulmalıdır.
5.    Karşılıklı akademisyen değişimi yapılmalı ve ortak araştırma enstitüsü kurulmalıdır.
6.    Bilgi kaynaklarının dijital olarak karşılıklı açılması sağlanmalı ve kaynak eserlerin neşri konusunda karşılıklı işbirliği protokolü imzalanmalıdır.
7.    Bu sempozyum gibi daha sık ama tematik küçük çapta çalışmalar yapılmalıdır. 
8.    İki ülke akademisyenlerinden ve araştırmacılarından bir üst heyet kurulmalı ve bu heyet mütemadiyen online da olsa toplantılar yapmalıdır.
9.    Türkçe ve Özbekçe yayınlanan uluslararası hakemli bilimsel bir “Tarih-Edebiyat Dergisi” birlikte çıkarılmalıdır.
10.    Günümüz Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin tarihi zeminini oluşturacak ilmi faaliyetlerin süreklilik kazanmasını sağlamak için çalışmalar yapılması teşvik edilmelidir..