Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu Düzenlendi

single

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), Semerkant Devlet Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ortak düzenlediği, TİKA, Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Çubuk Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Etimesgut Belediyesi'nin desteklediği ve katkı sağladığı "Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu" nun son ayağı 26 Ekim 2022'de AYBÜ Milli İrade Yerleşkesinde gerçekleştirildi.  

Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu (Semerkant- Bursa- Ankara) projesi, tarihe mâl olmuş iki büyük Türk Hakanı’nın dönemlerine ve çağları aşan etkilerine dikkat çekmek amacıyla ilk oturumu 17-18 Ekim tarihlerinde Semerkant, ikinci oturumu 24-25 Ekim tarihlerinde Bursa'da düzenlendi. Kapanış ve müzakare oturumları 26 Ekim tarihinde Ankara’da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Milli İrade Yerleşkesinde gerçekleştirildi.  

Sempozyum düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Hüseyin Çınar'ın teşekkür konuşmaları ile başlayan sempozyumda, Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş, Semerkant Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Juliboy Eltazarov, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref ATEŞ konuşmalarını gerçekleştirdi. 

Salonu selamlama konuşmaları ile söze başlayan AYBÜ Rektörü Aydınlı " Üniversitemiz 11 yıllık bir üniversite olmasına rağmen adından da ilham alarak “Yıldırım” ismiyle bizlere hem irade kazandırdı hem cesaret verdi hem de bizleri hızlandırdı sözleriyle bilhassa öğrencilere hitapta bulundu.  Özbekistan sınırları içerisinde bulunan Mâverâünnehir’de Türk hakanı Gûr-i Timur’un mezarının ziyaret edildiğini ve çelenk bırakıldığını söyleyen AYBÜ Rektörü Aydınlı, Semerkant şehir kutlamalarına da katıldıklarını aktardı. Özbekistan’dan Bursa’ya gelen misafirlerin de TÜRKSOY tarafından ilan edilen Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti olması hasebiyle hem çeşitli sosyal faaliyetlere katıldıklarını hem de Sultan Yıldırım Bayezid’in türbesinin ziyaret edildiğini söyledi. AYBÜ Rektörü Aydınlı, Özbekistan Tarih Enstitüsü başkanıyla tarihî araştırmaların ve Çubuk Ovası’nda başlatılan savaş bölgesine ilişkin arkeolojik çalışmaların beraber yürütülmesine ilişkin bir protokol imzalandığını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı sayın Şevket Mirziyoyev’in Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur’u anlamak ve anlamlandırmak noktasında aynı yolda bir birliktelik içerisinde yürüdüğünü aktardı. Organize edilen bu büyük sempozyumun her iki ülkede de çok büyük yankı uyandırdığını söyleyerek sempozyumun önemini dile getirdi. Yıldırım Beyazıt ismini taşıyan bir üniversite olarak ele alınan konuyu Özbekistanlı bilim adamlarıyla iki yıl boyunca istişare ederek bu sempozyumun düzenlendiğini söyleyerek bu hususta çalışmalara devam edileceğini de bu sadece mütevazı bir başlangıç sözleriyle dile getirdi. AYBÜ Rektörü Aydınlı bundan sonra yapılacak olan çalışmalara bu çalışmanın bir ana başlık olması temennisiyle sözlerini noktaladı. 

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum oturumlarına geçildi. Sempozyumun son ayağında program dahilinde öğleden önce bir ve öğleden sonra iki olmak üzere üç oturum gerçekleştirildi. 27 Ekim Perşembe günü Esenboğa Külliyesinde sempozyum manifestosu ilan edilerek hatıra ormanına ağaç dikimi gerçekleştirilecektir.