Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’nın Kütüphane Haftası Mesajı

single

Kütüphaneler, toplumun her türlü bilgi ve belge ihtiyacını karşılayan, bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayan toplumsal kuruluşlardır.

Çağımız hızla dijital bir dünyaya doğru akmakta, yaşadığımız pandemi (salgın) de bu akışı hızlandırmaktadır.  Dijital toplumların bilgi talepleri de kütüphanelerin bilgi hizmetlerini yeniden gözden geçirmelerini kaçınılmaz kılmıştır. Bilgi belgenin önüne geçmiş, bilgi hizmeti veren kütüphanelerde de sanal dünyaya doğru bir göç başlamıştır. Artık bilgi hizmeti;  bilgi profesyonelleri, bilgi yöneticileri, kısacası kütüphaneciler tarafından evimize, işimize, okulumuza, biz nerede isek oraya kadar uzanan bir hizmete dönüşmüştür. 

1964 yılından beri insanlarda okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla her yıl Mart ayının son haftası başlayan Kütüphane Haftası’nın bu yıl Pandemi altında bilgi hizmetlerinin, kısaca kütüphanelerin  ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.  

Bu duygu ve düşüncelerle, 57. Kütüphane Haftasını kutlarken; değerli kütüphanecilerimize başarılar diler, Pandemi altında verdikleri mücedeleden dolayı kendilerini tebrik ederim. Tüm öğrenci ve akademisyenlerimizin de kütüphanelerimize olan ilgi ve alakalarının  artarak devamını temenni eder, saygılar sunarım.

 

                                                                                              Prof. Dr. İbrahim AYDINLI

                                                                                                              Rektör